POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE

2024

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024

Talentovaní športovci

2023

Zmluva o poskytnutí dotácie Velký Meder

Sponzorská zmluva Haldorádó

Sponzorská zmluva Starfish

Sponzorská zmluva ALIS

Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta Žilina

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0018/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023

Dokument vo formáte PDF

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0018/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023

Dokument vo formáte PDF

Volené funkcie SZŠR v roku 2023

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023

Dokument vo formáte PDF

Talentovaní športovci

Dokument vo formáte PDF

2022

Sponzorská zmluva č. 2/2022 – Haldorádó Team Kfl.

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022

Dokument vo formáte PDF

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0037/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022

Dokument vo formáte PDF

Sponzorská zmluva č. 3/2022 – Tornádo

Dokument vo formáte PDF

Dotácia mesto Žilina

Dokument vo formáte PDF

Dotácia mesto Poprad

Dokument vo formáte PDF

Dotácia Alis Slovakia

Dokument vo formáte PDF

Talentovaní športovci

Dokument vo formáte PDF

Sponzorská zmluva č. 2/2022 – Oukrofishing s.r.o.

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o poskytnutí obchodných vzoriek č. 1/2022 – MOSS.SK s.r.o.

Dokument vo formáte PDF

2021

Sponzorská zmluva č. 2/2021

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o poskytnutí obchodných vzoriek č. 13/2021

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o podpore národného športového projektu

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu

Dokument vo formáte PDF

2020

Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF | Veľkosť 495 KB

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0069/2020/SŠ

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF | Veľkosť 495 KB

Dodatok k zmluve č.0189/2020

Dokument vo formáte PDF

Volené funkcie

Dokument vo formáte PDF

Pravidlá uznášaniaschopnosti

Dokument vo formáte PDF

AKTUALITY A OZNAMY