POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE

2021

Zmluva o podpore národného športového projektu

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu

Dokument vo formáte PDF

2020

Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF | Veľkosť 495 KB

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0069/2020/SŠ

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF | Veľkosť 495 KB

Dodatok k zmluve č.0189/2020

Dokument vo formáte PDF

Volené funkcie

Dokument vo formáte PDF

Talentovaní športovci

Dokument vo formáte PDF

Pravidlá uznášaniaschopnosti

Dokument vo formáte PDF

AKTUALITY A OZNAMY