POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE

Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF | Veľkosť 495 KB

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020

Dokument vo formáte PDF | Veľkosť 495 KB

Volené funkcie

Dokument vo formáte PDF

Talentovaní športovci

Dokument vo formáte PDF

Pravidlá uznášaniaschopnosti

Dokument vo formáte PDF

AKTUALITY A OZNAMY