Vestník vlády SR – čiastka 11/2020

Viac info

Vestník vlády SR – čiastka 19/2021

Viac info

Vestník vlády SR – čiastka 21/2021

Viac info

Pokyny FIPSed k MS a ME 2020

Viac info

2% z dane Viac info
Vážení vedúci športových družstiev, vážení pretekári, v zmysle plánu práce SZŠR sa v mesiaci január 2021 mali uskutočniť výročné zasadnutia jednotlivých športových odborov. Podľa uznesenia vlády č. 808 z 31.12.2020 je na Slovensku vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania platný do 24.1.2021. Zároveň na základe § 4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 3/2021 platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Z uvedených dôvodov nie je možné uskutočniť plánované výročné zasadnutia športových odborov. V prípade priaznivej situácie na Slovensku by sa výročné zasadnutia mohli uskutočniť v mesiaci február, v prípade nepriaznivej situácie by sa výročné zasadnutia uskutočnili elektronickou formou na základe inštrukcií vašich predsedov športových odborov. O uvedených možnostiach budete včas informovaní.

AKTUALITY

NAŠI PARTNERI A SPONZORI