ANTIDOPING – VZDELÁVANIE

Bolesť a jej potláčanie v športe, aj v bežnom živote

Externý odkaz – podcast

Antidoping.sk – vzdelávanie

Externý odkaz

Rodičovská príručka

na podporu čistého športu

Antidopingová príručka

pre mládež a juniorov

Rizikový fragment proteínu BPC – 157

viac info – odkaz na antidoping.sk
viac info – Facebook Antidopingovej agentúry SR

Vzdelávanie v oblasti antidopingu

AKTUALITY A OZNAMY