ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slovenský zväz športového rybolovu

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra

Slovenskej republiky dňa 21.9.2017

Číslo spisu: VVS/1-900/90-51917

 

Kde nás nájdete?

Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 – Žilina

Slovenská republika

 

Doručovacia adresa

Slovenský zväz športového rybolovu – sekretariát

Nám. SNP 9

911 01 Trenčín

 

Fakturačné údaje

IČO: 51118831

DIČ 2121227779

Bankové spojenie

IBAN: SK55 0200 0000 0041 0357 4451

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA A SEKRETARIÁT SZŠR

  PhDr. Jaroslav SÁMELA, PhD.

  Prezident SZŠR a člen VV SZŠR

  prezidentszsr@gmail.com

  vajak@vajak.sk

  +421 911 655 655

  Adriana WEISMANNOVÁ

  JEDNOTLIVÉ ŠPORTOVÉ ODBORY

  Ján LANTAJ

  Predseda odboru LRU-FEEDER

  Člen VV SZŠR

  lantajj@gmail.com

  +421 917 324 796

  Ing. Michal LEIBICZER

  Predseda odboru LRU-MUCHA

  Člen VV SZŠR

  michalleibiczer@gmail.com

  +421 915 997 760

  PhDr. Jaroslav SÁMELA, PhD.

  Predseda odboru LRU-PRÍVLAČ

  Člen VV SZŠR

  vajak@vajak.sk

  +421 911 655 655

  Ľuboš KRUPIČKA

  Predseda odboru LRU-PLÁVANÁ

  Člen VV SZŠR

  lkrupicka@centrum.sk

  +421 905 313 321

  KOMISIA ROZHODCOV | DISCIPLINÁRNA A KONTROLNÁ KOMISIA

  Gabriela HUPKOVÁ

  Predseda komisie rozhodcov,

  disciplinárnej komisie a člen VV SZŠR

  gabika@aquarium.sk

  +421 918 530 999

  Mgr. Lukáš SVETLÍK

  Predseda kontrolnej komisie

   

  svatoo@gmail.com

  +421 915 922 915

  MAPA KDE NÁS NÁJDETE