ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slovenský zväz športového rybolovu

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra

Slovenskej republiky dňa 21.9.2017

Číslo spisu: VVS/1-900/90-51917

 

Kde nás nájdete?

Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 – Žilina

Slovenská republika

 

 

Doručovacia adresa

Slovenský zväz športového rybolovu – sekretariát

Nám. SNP 9

911 01 Trenčín

 

Fakturačné údaje

IČO: 51118831

DIČ 2121227779

Bankové spojenie

IBAN: SK55 0200 0000 0041 0357 4451

ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA A SEKRETARIÁT SZŠR

PhDr. Jaroslav SÁMELA, PhD.

Prezident SZŠR a člen VV SZŠR

prezidentszsr@gmail.com

vajak@vajak.sk

+421 911 655 655

Ing. Peter KLIMOVSKÝ

Tajomník SZŠR

 

tajomnik@szsr.sk

Gabriela HUPKOVÁ

Sekretariát SZŠR

 

gabika@aquarium.sk

+421 918 530 999

JEDNOTLIVÉ ŠPORTOVÉ ODBORY

MIROSLAVA PAVELKOVÁ

Predseda odboru LRU-FEEDER

Člen VV SZŠR

pavelkovamirka@gmail.com

+421 915 883 340

Ing. Michal LEIBICZER

Predseda odboru LRU-MUCHA

Člen VV SZŠR

michalleibiczer@gmail.com

+421 915 997 760

PhDr. Jaroslav SÁMELA, PhD.

Predseda odboru LRU-PRÍVLAČ

Člen VV SZŠR

vajak@vajak.sk

+421 911 655 655

Ľuboš KRUPIČKA

Predseda odboru LRU-PLÁVANÁ

Člen VV SZŠR

lkrupicka@centrum.sk

+421 905 313 321

Ľubomír ŽABČÍK

Predseda odboru LRU-KAPOR

Člen VV SZŠR

zabciklubomir@gmail.com

+421 907 600 586

KOMISIA ROZHODCOV | DISCIPLINÁRNA KOMISIA | KONTROLÓR

Pavol KUBIŠ

Predseda komisia rozhodcov

a člen VV SZŠR

kubispavol875@gmail.com

+421 905 209 879

Pavol KUBIŠ

Predseda disciplinárnej komisie

 

kubispavol875@gmail.com

+421 905 209 879

JUDr. Lukáš SVETLÍK

Kontrolór SZŠR

 

svatoo@gmail.com

+421 915 922 915

MAPA KDE NÁS NÁJDETE