Zákaz lovu rýb na VN Veľké Kozmálovce

Zákaz lovu rýb na VN Veľké Kozmálovce

Z dôvodu plánu opráv a údržieb na VB Veľké Kozmálovce a pre zníženie hladiny vody na 172,0 m n.m. platí:

ZÁKAZ LOVU RÝB 

Podľa §21,§22 ods.1 Zákona č. 216/2018

Lov rýb začína po dosiahnutí úplného stavu vodnej hladiny!

LEVICE  10.10.2019

VÝBOR SRZ MsO LEVICE