Jesenné zarybňovanie kaprom VN Ružín

Jesenné zarybňovanie kaprom VN Ružín

Zarybňovali sme v dňoch 12.10.2019, ďalej 15.10.2019 a nakoniec 19.10.2019.

Kapra dvojročného Rada SRZ zarybnila doteraz spolu 8 200 kilogramov a kapra trojročného 1 550 kg v celkovej hodnote 25 040 €.