Kategória: <span>Nezaradené</span>

privlastňovania rýb  od 1. 4. 2020 – ZMENA limitU
Článok

privlastňovania rýb od 1. 4. 2020 – ZMENA limitU

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári, Vzhľadom k blížiacemu sa zahájeniu pstruhovej sezóny na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu v limite privlastnených rýb na povolenie, ktorá je v platnosti od 1.4. 2020. Zmenu schválila Rada SRZ na svojom zasadnutí, konanom 7.3. 2020, kde bolo prijaté: Uznesenie č....

10. apríla 202010. apríla 2020by
Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb
Článok

Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb

Vážení športoví rybári, v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení...

10. apríla 202010. apríla 2020by
  • 1
  • 2