Nové športové disciplíny

Nové športové disciplíny

Vážení štatutári MO, MsO SRZ,
SZŠR pripravuje v roku 2021 otvorenie nových súťažných disciplín pre členov SRZ a SZŠR:

LRU Method Feeder (LRU- MF)
LRU Trout Area (LRU-TA)
LRU kaprov na položenú (LRU-K)

Družstvá do jednotlivých súťaží prihlasuje príslušná MO, MsO SRZ, ktorú družstvo reprezentuje, pričom pretekári môžu byť z rôznych MO, MsO SRZ.
Súťažné pravidlá pre jednotlivé disciplíny spolu so žiadosťami o registráciu a prihláškou družstiev najdete v sekcii Registrácia.

AKTUALITY A OZNAMY