Pokyny k prihláškam družstiev pre rok 2022

Boli zverejnené nové pokyny k prihláškam pre rok 2022. Všetky potrebné dokumenty sú k dispozícií v sekcii Sportová činnosť – Registrácia