Nedeľa rybolovnej techniky

Slovenský rybársky zväz v spolupráci s Deti a mládež slovenského rybárstva o. z., Slovenským zväzom športového rybolovu – oddelenie deti a mládež, Základnou školou s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej a Obecným úradom v Očovej organizuje prvý ročník edukačného podujatia zameraného na zdokonaľovanie sa v rybolovnej technike.
Rybolovnú techniku považujeme za mimoriadne dôležitú disciplínu v procese výchovy mladých rybárov. Ponúka množstvo príležitostí zdokonaľovať sa v rybárskych zručnostiach najmä počas mesiacov mimo rybárskej sezóny. Na podujatí získajú skúsenosti rovnako mladí rybári ako aj vedúci detských rybárskych krúžkov.

Dátum a miesto podujatia:
21. apríl 2024
Futbalové ihrisko, J. R. Poničana 739, 962 23 Očová

Časový harmonogram:
8.45 – Registrácia
9.00 – Otvorenie podujatia
9.30 – Ukážky a tréning terčových disciplín
10:30 – Súťaž D3 záťaž presnosť, D4 záťaž terč
12.00 – Obed
13.00 – Ukážka a tréning diaľkových disciplín
14.00 – Súťaž D5 záťaž diaľka jednoruč
16:00 – vyhodnotenie a záver.

Organizačné pokyny:
Deti si prinesú vlastné náčinie na rybolovnú techniku pokiaľ ho majú. V opačnom prípade budú mať k dispozícii náčinie na požičiavanie. Obed a pitný režim bezodplatne zabezpečí organizátor. Prihlásiť sa môžete do 17. apríla 2024 prostredníctvom elektronickej prihlášky buď hromadne (všetky deti prihlási vedúci DRK) alebo individuálne (deti, ktoré nechodia do krúžku ani klubu).

Petrov zdar
Deti a mládež slovenského rybárstva o. z.