2% z dane

Home / 2% z dane

Vážení športoví rybári a nadšenci športového rybolovu

dňa 29. septembra 2020 bola pod číslom 247/2020 vykonaná registrácia Slovenského zväzu športového rybolovu ako občianskeho združenia do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb a SZŠR bude zaradený do zoznamu prijímateľov podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení noviel.

Ak sa rozhodnete podporiť Slovenský zväz športového rybolovu poukázaním 2% z vašich daní za rok 2020, je potrebné použiť nasledovné údaje:

Slovenský zväz športového rybolovu
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51118831
Sídlo: Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

Môžete nás kontaktovať:
mailom: sekretariatszsr@gmail.com
telefonicky: 0905 351 645

Stránka s návodom:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/


Ďakujeme Vám za Vašu podporu!